Disclaimer

Ieder gebruik van de inhoud van deze website (daaronder begrepen teksten, grafisch materiaal, logo's, ontwerpen, geluid en andere objecten van intellectueel eigendom) zoals het kopiëren, aanpassen, reproduceren, publiceren en distribueren is niet toegestaan behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Decogarden.nl. Ongeoorloofd gebruik van (delen van) deze website kan een inbreuk betekenen op auteursrecht, merkenrecht, of andere regel- en wetgeving en is dan ook uitdrukkelijk verboden.
 
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en bijgehouden. Decogarden.nl geeft echter geen garanties en is niet aansprakelijk voor het al dan niet continu en storingsvrij functioneren van de website, noch voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website. Indien deze website verwijzingen ('hyperlinks') bevat naar websites van derden, dan aanvaardt Decogarden.nl geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud daarvan. Tevens aanvaardt Decogarden.nl geen enkele verantwoordelijkheid voor door derden geplaatste informatie.
 
Decogarden.nl behoudt zich het recht voor om de gegevens op de website te allen tijde, zonder voorafgaande aankondiging, te wijzigen en/of toegang tot de diensten die daarop worden aangeboden (gedeeltelijk) te ontzeggen. Decogarden.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door wijziging van de gegevens of de diensten, of voor schade veroorzaakt door het ontzeggen van toegang tot de website.
 
Indien u onjuistheden op deze site constateert, dan kunt u dit rapporteren aan de webmaster middels een email. In overleg met Decogarden.nl zullen deze onjuistheden dan zo snel mogelijk worden gecorrigeerd.

VOLGEN?

 

 

VRAGEN?

Onze deskundige medewerkers staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

Telefoon:
073-6431829 

E-mail:
i[email protected]